UNESCO Bangkok (Thai)

ชมล่าสุดเมื่อ 14 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3776

ความยาว 00:33

คำค้นหา:  unesco bangkok (thai)

UNESCO Bangkok (Eng)

ชมล่าสุดเมื่อ 10 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4120

ความยาว 02:06

คำค้นหา:  unesco bangkok (eng)

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดตามนโยบายสถานศึกษา 3D

ในวันที่ 17 ก.ย. 52
ได้มีพิธีม ...

ชมล่าสุดเมื่อ 14 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3328

ความยาว 09:56

17_พ.ค._52

เรียนฟรี 15
ปีอย่างมีคุณภาพทำไ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 14 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2389

ความยาว 99:39

1_ก.พ._52

การศึกษาโปร่งใสให้้เ
รียนฟรี 15 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 9 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2529

ความยาว 50:02

15_มี.ค._52

เรียนฟรี 25 ปี
อย่างมีคุณภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ 14 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2533

ความยาว 191:02

4_ม.ค._52

ทิศทางการขับเคลื่อนก
ารศึกษาของ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 14 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2658

ความยาว 49:07

1_มิ.ย._52

นโยบายปฏิรูปการศึกษา
รอบสองนโยบ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 37 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2534

ความยาว 54:34

งานปีใหม่ 2554

งานทำบุญตักบาตร
ปีใหม่ 2554 บร ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 5114

ความยาว 07:14

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 2 [3/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4432

ความยาว 04:03

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 2 [2/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 16 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3828

ความยาว 35:49

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 2 [1/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 5 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4846

ความยาว 35:59

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 1 [3/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 15 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3021

ความยาว 20:27

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 1 [2/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 14 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3061

ความยาว 28:15

รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 1 [1/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 12 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2195

ความยาว 27:11

นำเสนอร่างแผนแม่บท ICT 3 [3/3]

นำเสนอร่างแผนแม่บท
ICT 3 [3/3]

ชมล่าสุดเมื่อ 9 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2284

ความยาว 13:20

คำค้นหา:  เสนอ ร่าง