UNESCO Bangkok (Thai)

ชมล่าสุดเมื่อ 19 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3883

ความยาว 00:33

คำค้นหา:  unesco bangkok (thai)

UNESCO Bangkok (Eng)

ชมล่าสุดเมื่อ 19 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4238

ความยาว 02:06

คำค้นหา:  unesco bangkok (eng)

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดตามนโยบายสถานศึกษา 3D

ในวันที่ 17 ก.ย. 52
ได้มีพิธีม ...

ชมล่าสุดเมื่อ 5 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3399

ความยาว 09:56

17_พ.ค._52

เรียนฟรี 15
ปีอย่างมีคุณภาพทำไ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2460

ความยาว 99:39

1_ก.พ._52

การศึกษาโปร่งใสให้้เ
รียนฟรี 15 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 9 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2599

ความยาว 50:02

15_มี.ค._52

เรียนฟรี 25 ปี
อย่างมีคุณภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ 7 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2603

ความยาว 191:02

4_ม.ค._52

ทิศทางการขับเคลื่อนก
ารศึกษาของ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2720

ความยาว 49:07

1_มิ.ย._52

นโยบายปฏิรูปการศึกษา
รอบสองนโยบ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 45 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2606

ความยาว 54:34

งานปีใหม่ 2554

งานทำบุญตักบาตร
ปีใหม่ 2554 บร ...

ชมล่าสุดเมื่อ 3 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 5223

ความยาว 07:14

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 2 [3/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 19 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4512

ความยาว 04:03

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 2 [2/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 19 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3899

ความยาว 35:49

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 2 [1/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 4 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4923

ความยาว 35:59

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 1 [3/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 19 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3101

ความยาว 20:27

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 1 [2/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 13 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3133

ความยาว 28:15

รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 1 [1/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 19 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2263

ความยาว 27:11

นำเสนอร่างแผนแม่บท ICT 3 [3/3]

นำเสนอร่างแผนแม่บท
ICT 3 [3/3]

ชมล่าสุดเมื่อ 7 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2355

ความยาว 13:20

คำค้นหา:  เสนอ ร่าง