สรุปข่าวการศึกษา 8 มี.ค -14 มี.ค. 2553

สรุปข่าวการศึกษา 8
มี.ค -14 มี ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2690

ความยาว 24:58

คำค้นหา:  ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษาETV_16มี.ค.55

ข่าวการศึกษาETV_16มี
.ค.55

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1227

ความยาว 29:04

ข่าวการศึกษาETV_20ม.ค.55

ข่าวการศึกษาETV_20ม.
ค.55

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1999

ความยาว 30:42

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_16ม.ค.55

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_
16ม.ค.55

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2022

ความยาว 30:41

สมัชชาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

สมัชชาการขับเคลื่อนก
ารปฏิรูปกา ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 7405

ความยาว 52:10

รมว.ศธ.ปาฐกถาวันคล้ายวันสถาปนา กศน.

นายชินวรณ์
บุณยเกียรติ รัฐมนตร
...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2739

ความยาว 38:13

คำค้นหา:  ชินวรณ์ รมว.ศธ.

ป.ศธออกรายการบ่ายนี้มีคำตอบเรื่องน้ำท่วม ตอนที่ 3

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4137

ความยาว 13:22

ป.ศธออกรายการบ่ายนี้มีคำตอบเรื่องน้ำท่วม ตอนที่ 2

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3818

ความยาว 05:45

โต๊ะข่าว ETV มองชีวิต เสมา 2

โต๊ะข่าว ETV
มองชีวิต เสมา 2

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2478

ความยาว 18:56

คำค้นหา:  โต๊ะข่าว

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_05ก.ย54

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_
05ก.ย54

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2037

ความยาว 30:52

รายงานพิเศษ ขุนเขาแห่งความอุดมสมบูรณ์

รายงานพิเศษ
ขุนเขาแห่งความอุดม
...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2186

ความยาว 02:55

คำค้นหา:  รายงานพิเศษ

ข่าวการศึกษาETV_24มิ.ย.54

ข่าวการศึกษาETV_24มิ
.ย.54

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1924

ความยาว 30:30

สรุปข่าวการศึกษาETV_11-12มิ.ย.54

สรุปข่าวการศึกษาETV_
11-12มิ.ย. ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1871

ความยาว 24:48

รายงานพิเศษ ก๊าซชีวภาพจากขยะ

รายงานพิเศษ
ก๊าซชีวภาพจากขยะ

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 3551

ความยาว 03:25

คำค้นหา:  รายงานพิเศษ

ข่าวการศึกษาETV_13พ.ค.54

ข่าวการศึกษาETV_13พ.
ค.54

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1867

ความยาว 30:41

สรุปนโยบายปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง

สรุปนโยบายปฏิรูปการศ
ึกษาทศวรรษ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 5752

ความยาว 09:04