การเสวนาของผู้่ทรงคุณวุฒิ ด้าน ICT 2 [1/4]

การเสวนาของผู้่ทรงคุ
ณวุฒิ ด้าน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 57 seconds ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 1890

ความยาว 19:29

ข่าวการศึกษาETV_4พ.ย.54

ข่าวการศึกษาETV_4พ.ย
.54

ชมล่าสุดเมื่อ 2 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1930

ความยาว 29:55

นำเสนอร่างแผนแม่บท ICT 3 [2/3]

นำเสนอร่างแผนแม่บท
ICT 3 [2/3]

ชมล่าสุดเมื่อ 2 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2006

ความยาว 26:35

คำค้นหา:  เสนอ ร่าง

ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ [021]

ถวายพระพร
วันแม่แห่งชาติ 021

ชมล่าสุดเมื่อ 3 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 5066

ความยาว 00:19

ข่าวการศึกษาETV_22มี.ค.56

ข่าวการศึกษาETV_22มี
.ค.56

ชมล่าสุดเมื่อ 3 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2113

ความยาว 32:09

ข่าวการศึกษาETV_9-10ต.ค.53

ข่าวการศึกษาETV_9-10
ต.ค.53

ชมล่าสุดเมื่อ 5 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1834

ความยาว 25:32

การเสวนาของผู้่ทรงคุณวุฒิ ด้าน ICT 1 [2/3]

การเสวนาของผู้่ทรงคุ
ณวุฒิ ด้าน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 8 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 1892

ความยาว 20:19

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_6ส.ค.55

โต๊ะข่าวการศึกษาETV_
6ส.ค.55

ชมล่าสุดเมื่อ 9 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1238

ความยาว 30:10

ธ ทรงห่วงใย ขับเคลื่อนสังคมด้วยการศึกษา

ธ ทรงห่วงใย
ขับเคลื่อนสังคมด้ว
...

ชมล่าสุดเมื่อ 9 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม 1615

ความยาว 01:00

สรุปข่าว 22 - 28 มี.ค. 2553

สรุปข่าวการศึกษา 22
- 28 มี.ค. ...

ชมล่าสุดเมื่อ 9 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2022

ความยาว 25:12

คำค้นหา:  สรุปข่าว

สรุปนโยบายปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง

สรุปนโยบายปฏิรูปการศ
ึกษาทศวรรษ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 10 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 5652

ความยาว 09:04

ข่าวการศึกษาETV 14/6/56

ชมล่าสุดเมื่อ 10 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3263

ความยาว 30:30

คำค้นหา:  ข่าวการศึกษาetv

ปฎิรูปการศึกษาอย่างไร ให้เด็กมองเห็นอนาคต

ปฎิรูปการศึกษาอย่างไ
ร ให้เด็กม ...

ชมล่าสุดเมื่อ 11 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม 3422

ความยาว 04:31

cooperative education program

ทดสอบ mass

ชมล่าสุดเมื่อ 11 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 7015

ความยาว 03:12

คำค้นหา:  ทดสอบ mass

สรุปข่าวการศึกษาETV_25-26ส.ค.55

สรุปข่าวการศึกษาETV_
25-26ส.ค.5 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 16 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1204

ความยาว 25:31

ข่าวการศึกษาETV_4เม.ย.55

ข่าวการศึกษาETV_4เม.
ย.55

ชมล่าสุดเมื่อ 16 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1536

ความยาว 30:58