เวทีปฏิรูปการศึกษา หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

ค้นหา เวทีปฏิรูปการศึกษา วีดีโอ

เวทีปฏิรูปการศึกษา' วีดีโอ

  • Previous
  • 1
  • Next

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดตามนโยบายสถานศึกษา 3D

ในวันที่ 17 ก.ย. 52
ได้มีพิธีม ...

ชมล่าสุดเมื่อ 6 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3481

ความยาว 09:56

17_พ.ค._52

เรียนฟรี 15
ปีอย่างมีคุณภาพทำไ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 21 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2551

ความยาว 99:39

1_ก.พ._52

การศึกษาโปร่งใสให้้เ
รียนฟรี 15 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 6 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2665

ความยาว 50:02

15_มี.ค._52

เรียนฟรี 25 ปี
อย่างมีคุณภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ 4 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2679

ความยาว 191:02

4_ม.ค._52

ทิศทางการขับเคลื่อนก
ารศึกษาของ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2796

ความยาว 49:07

1_มิ.ย._52

นโยบายปฏิรูปการศึกษา
รอบสองนโยบ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 17 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2679

ความยาว 54:34

  • Previous
  • 1
  • Next