UNESCO Bangkok (Thai)

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3975

ความยาว 00:33

คำค้นหา:  unesco bangkok (thai)

UNESCO Bangkok (Eng)

ชมล่าสุดเมื่อ 7 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4332

ความยาว 02:06

คำค้นหา:  unesco bangkok (eng)

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดตามนโยบายสถานศึกษา 3D

ในวันที่ 17 ก.ย. 52
ได้มีพิธีม ...

ชมล่าสุดเมื่อ 13 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3464

ความยาว 09:56

17_พ.ค._52

เรียนฟรี 15
ปีอย่างมีคุณภาพทำไ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 5 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2528

ความยาว 99:39

1_ก.พ._52

การศึกษาโปร่งใสให้้เ
รียนฟรี 15 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 8 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2650

ความยาว 50:02

15_มี.ค._52

เรียนฟรี 25 ปี
อย่างมีคุณภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2662

ความยาว 191:02

4_ม.ค._52

ทิศทางการขับเคลื่อนก
ารศึกษาของ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2781

ความยาว 49:07

1_มิ.ย._52

นโยบายปฏิรูปการศึกษา
รอบสองนโยบ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 15 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2660

ความยาว 54:34

งานปีใหม่ 2554

งานทำบุญตักบาตร
ปีใหม่ 2554 บร ...

ชมล่าสุดเมื่อ 6 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 5288

ความยาว 07:14

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 2 [3/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4576

ความยาว 04:03

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 2 [2/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3960

ความยาว 35:49

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 2 [1/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4986

ความยาว 35:59

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 1 [3/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3159

ความยาว 20:27

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 1 [2/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3194

ความยาว 28:15

รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 1 [1/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2331

ความยาว 27:11

นำเสนอร่างแผนแม่บท ICT 3 [3/3]

นำเสนอร่างแผนแม่บท
ICT 3 [3/3]

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2419

ความยาว 13:20

คำค้นหา:  เสนอ ร่าง