UNESCO Bangkok (Thai)

ชมล่าสุดเมื่อ 4 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3547

ความยาว 00:33

คำค้นหา:  unesco bangkok (thai)

UNESCO Bangkok (Eng)

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3873

ความยาว 02:06

คำค้นหา:  unesco bangkok (eng)

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดตามนโยบายสถานศึกษา 3D

ในวันที่ 17 ก.ย. 52
ได้มีพิธีม ...

ชมล่าสุดเมื่อ 15 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3166

ความยาว 09:56

17_พ.ค._52

เรียนฟรี 15
ปีอย่างมีคุณภาพทำไ
...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2239

ความยาว 99:39

1_ก.พ._52

การศึกษาโปร่งใสให้้เ
รียนฟรี 15 ...

ชมล่าสุดเมื่อ 40 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2380

ความยาว 50:02

15_มี.ค._52

เรียนฟรี 25 ปี
อย่างมีคุณภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ 53 seconds ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2391

ความยาว 191:02

4_ม.ค._52

ทิศทางการขับเคลื่อนก
ารศึกษาของ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2509

ความยาว 49:07

1_มิ.ย._52

นโยบายปฏิรูปการศึกษา
รอบสองนโยบ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 hour ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2376

ความยาว 54:34

งานปีใหม่ 2554

งานทำบุญตักบาตร
ปีใหม่ 2554 บร ...

ชมล่าสุดเมื่อ 2 days ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4978

ความยาว 07:14

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 2 [3/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 37 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4273

ความยาว 04:03

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 2 [2/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 8 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3649

ความยาว 35:49

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 2 [1/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 37 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4672

ความยาว 35:59

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 1 [3/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 53 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2854

ความยาว 20:27

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 1 [2/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 39 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2899

ความยาว 28:15

รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ ทิศทางการพัฒนา ICT 1 [1/3]

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ทิศทางการพัฒ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 25 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2052

ความยาว 27:11

นำเสนอร่างแผนแม่บท ICT 3 [3/3]

นำเสนอร่างแผนแม่บท
ICT 3 [3/3]

ชมล่าสุดเมื่อ 1 day ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2119

ความยาว 13:20

คำค้นหา:  เสนอ ร่าง