Dr. Art-ong Jumsai Na Ayudhya Part1 [1/3]

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 4239

รมว.ศธ.และ รมช.ศธ. ร่วมถวายพระพรออนไลน์เว็บ ศธ.

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 2929

ข่าวการศึกษาETV_09มี.ค.55

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 683

การเสวนาของผู้่ทรงคุณวุฒิ ด้าน ICT 2 [3/4]

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 1457

บ่ายนี้มีคำตอบ อาชีวศึกษาเปิด 5 หลักสูตรรองรับ AEC

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม 386

รายงานพิเศษ เทคโนโลยีช่วยชีวิต มจพ.

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2205

การบรรยายให้รู้เท่าทันภัยไซเบอร์_1

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 1238

พลิกใจใส่งานตอนที่ 1

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 1228

ข่าวการศึกษาETV 5-6-56

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 1092

สรุปข่าวการศึกษาETV24-25พ.ย.55.

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 579

รายการบ่ายนี้มีคำตอบ_10012556-1

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 1010

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  สู่แนวทางปฏิบัติจริง

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 1163

สรุปข่าวการศึกษาETV_2-3มิ.ย.55

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 921

พลิกใจใส่งานตอนที่ 7

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 1719

ข่าวการศึกษาETV_20ต.ค53

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1210

สัมมนาวิชาการศึกษาแห่งอนาคตเป็นจริงได้ด้วย ICT

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 2555