Methodology  part1 [1/5]

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 2230

สรุปข่าวการศึกษาETV_20-21พ.ย.53

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 1304

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  สู่แนวทางปฏิบัติจริง

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 1065

เศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัฒน์ 5/14

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 1822

โต๊ะข่าวการศึกษาเพื่อโลกอาชีพ

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2864

ข่าวการศึกษาETV_30ก.ย.54

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 905

งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 1565

Methodology part3 [2/3]

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 1849

ข่าวการศึกษาETV_17ส.ค.54

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 919

ข่าวการศึกษาETV_21มี.ค.55

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 725

HVWSHE-Integration in Arts

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 1946

011

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Ning

จำนวนผู้เข้าชม 1803

งานสมัชชาปฏิรูปการศึกษารอบสอง 6-7 มีนาคม 2553

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 2162

ข่าวการศึกษาETV_18เม.ย55

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 648

ข่าวการศึกษาETV_13มิ.ย.55

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Etvnews

จำนวนผู้เข้าชม 732

Methodology part2 [3/4]

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Slowlyclub

จำนวนผู้เข้าชม 1384