หมวดรูปภาพ

3Ns for Quality of Thai Education

3Ns for Quality of Thai Education

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 100

ทั่วไป

คุณภาพ ICT เพื่อคุณภาพการศึกษาไทย

คำค้นหา: education thai quality

ภารกิจชายแดนภาคใต้ของปลัดพนิตา กำพู ณ อยุธยา

ภารกิจชายแดนภาคใต้ของปลัดพนิตา กำพู ณ อยุธยา

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 34

ทั่วไป

ภารกิจชายแดนภาคใต้ของปลัดพนิตา กำพู ณ อยุธยา

คำค้นหา: กศษ.รร.เอกชน(ปอเนาะ) ขับเคลื่อนนโยบาย

ภาพข่าวปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพข่าวปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 3

ทั่วไป

ภาพข่าวปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำค้นหา: เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

ภาพถ่ายพิธีมอบเกียรติบัตร \"คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.\" ประจำปี พ.ศ.2555

ภาพถ่ายพิธีมอบเกียรติบัตร \"คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.\" ประจำปี พ.ศ.2555

คำค้นหา: พ.ศ.2555 ประจำปี สป.\" \"คนดีศักดิ์ศรีแห่ง

มหัศจรรย์สวนศิลป์แผ่นดินแม่ ๙ - ๑๔ ส.ค.๕๔

มหัศจรรย์สวนศิลป์แผ่นดินแม่ ๙ - ๑๔ ส.ค.๕๔

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 47

ทั่วไป

การจัดงาน “อาชีวะ มหัศจรรย์สวนศิลป์แผ่นดินแม่” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ บริเวณถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

คำค้นหา: กทระทรวงศึกษาวันเเม่

โลโก้

โลโก้

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 14

ทั่วไป

โลโก้ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ๕ องค์กรหลัก

คำค้นหา: etvnews

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๑ ปี

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๑ ปี

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 13

ทั่วไป

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๑ ปี

คำค้นหา: ครบรอบ กระทรวงศึกษาธิการ วันสถาปนา วันคล้าย

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 37

ทั่วไป

การศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

คำค้นหา: ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานสาธาณรัฐเกาหลีใต้

ศึกษาดูงานสาธาณรัฐเกาหลีใต้

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 48

ทั่วไป

ศึกษาดูงานสาธาณรัฐเกาหลีใต้ มีนาคม ๒๕๕๓

คำค้นหา: 2553 มีนาคม ศึกษาดูงานสาธาณรัฐเกาหลีใต้

ศธ. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554

ศธ. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 69

ทั่วไป

กระทรวงศึกษาธิการ อุทกภัย น้ำท่วม ปี 2554 ช่วยเหลือ ศูนย์พักพิง

คำค้นหา: โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ต.กะหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

สัมมนา เรื่อง รอบรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์และการป้องกัน

สัมมนา เรื่อง รอบรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์และการป้องกัน

คำค้นหา: cyber

อบรม Web Assibility

อบรม Web Assibility

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 45

ทั่วไป

อบรมการพีฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

คำค้นหา: พีฒนาเว็บไซต์ ทุกคนเข้าถึงได้ assibility

อบรมมหิดล รุ่น๒

อบรมมหิดล รุ่น๒

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 101

ทั่วไป

อบรมมหิดล รุ่น๒

คำค้นหา: รุ่น2 มหิดล อบรม

อบรมการใช้ระบบเว็บไซต์ภาษาไทย (www.moe.go.th)

อบรมการใช้ระบบเว็บไซต์ภาษาไทย (www.moe.go.th)

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 4

ทั่วไป

อบรมการใช้ระบบเว็บไซต์ภาษาไทย (www.moe.go.th) วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สป.ศธ.

คำค้นหา: (www.moe.go.th) อบรมการใช้ระบบเว็บไซต์ภาษาไทย

อบรมผู้พัฒนาเว็บไซต์ สป.รุ่นที่๑ (พ.ค.ปี ๒๕๕๓)

อบรมผู้พัฒนาเว็บไซต์ สป.รุ่นที่๑ (พ.ค.ปี ๒๕๕๓)

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 70

ทั่วไป

อบรมผู้พัฒนาเว็บไซต์ สป.รุ่นที่๑ (พ.ค.ปี ๒๕๕๓)

คำค้นหา: พ.ศ.2553 สป.รุ่นที่1 อบรมผู้พัฒนาเว็บไซต์

๑๑๙ ปี ศธ.

๑๑๙ ปี ศธ.

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 34

ทั่วไป

งานทำบุญครบรอบ ๑๑๙ ปีกระทรวงศึกษาธิการ

คำค้นหา: ครบรอบ119

๗๙ พรรษา สพฐ.รวมใจภักดิ์ รักพระแม่ของแผ่นดิน

๗๙ พรรษา สพฐ.รวมใจภักดิ์ รักพระแม่ของแผ่นดิน

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 9

ทั่วไป

๗๙ พรรษา สพฐ.รวมใจภักดิ์ รักพระแม่ของแผ่นดิน บริเวณรอบกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๔

คำค้นหา: รักพระแม่ของแผ่นดิน สพฐ.รวมใจภักดิ์ พรรษา

ถวายพระพรออนไลน์ ๑๒ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓

ถวายพระพรออนไลน์ ๑๒ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 48

ทั่วไป

กิจกรรมถวายพระพรออนไลน์ ๑๒ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

คำค้นหา: 2553 สิงหาคม 12-15 ถวายพระพรออนไลน์

ทดสอบระบบรูปภาพ

ทดสอบระบบรูปภาพ

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 0

ทั่วไป

ทดสอบระบบรูปภาพ

นโยบาย 3D

นโยบาย 3D

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 31

ทั่วไป

นโยบาย 3D กระทรวงศึกษาธิการ

คำค้นหา: นโยบาย

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555

ภาพถ่ายพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจปีงบประมาณ ๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

คำค้นหา: 2555 ประจำปีงบประมาณ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ

พิธีมอบรางวัลประกวดเว็บไซต์ในสังกัด สป. ประจำปี 2555

พิธีมอบรางวัลประกวดเว็บไซต์ในสังกัด สป. ประจำปี 2555

รูปภาพวันนี้: 0  |  รูปทั้งหมด: 63

ทั่วไป

พิธีมอบรางวัลประกวดเว็บไซต์ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2555 วันที่ 28 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุน ชั้น 3 อาคาราชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

คำค้นหา: ประจำปี 2555 กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัด