หมวดเสียง

เพลงปลุกใจเพื่อชาติ

เพลงปลุกใจเพื่อชาติ

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 35

เพลงปลุกใจเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

คำค้นหา: 07.อธิษฐาน

แม่และครูแห่งแผ่นดิน

แม่และครูแห่งแผ่นดิน

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 26

บทเพลงชุด

คำค้นหา: เพลงแม่แห่งชาติ

แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 11

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ

คำค้นหา: ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน1 อบรมของตสน

music

music

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 40

music

คำค้นหา: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ปลัดฯ สนทนา (ทุกวันพฤหัสบดี)

ปลัดฯ สนทนา (ทุกวันพฤหัสบดี)

เสียงวันนี้: 0  |  เสียงทั้งหมด: 56

ปลัดกระทรวงสนทนา (ทุกวันพฤหัสบดี)

คำค้นหา: การพัฒนาการศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล