Videos

ชมเมื่อ: 13 minutes ago

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  webmaster

จำนวนผู้เข้าชม: 578

ความยาว: 15:58

คำค้นหา: เดินหน้าประเทศไทย แถลงผลงานกระทรวงศึกษาธิการ

ชมเมื่อ: 13 minutes ago

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  webmaster

จำนวนผู้เข้าชม: 588

ความยาว: 15:57

คำค้นหา: เดินหน้าประเทศไทย -ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ชมเมื่อ: 12 minutes ago

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  webmaster

จำนวนผู้เข้าชม: 651

ความยาว: 15:04

คำค้นหา: นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ชมเมื่อ: 10 seconds ago

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  webmaster

จำนวนผู้เข้าชม: 692

ความยาว: 30:05

คำค้นหา: สิ้งแวดล้อมและการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่สถานศึกษา (eco school) ตามโครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศ

Videos

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  Wahyu123

จำนวนผู้เข้าชม: 183

คำค้นหา:

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม: 2215

คำค้นหา: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม: 2150

คำค้นหา: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม: 1279

คำค้นหา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Videos