Videos

ชมเมื่อ: 17 hours ago

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  webmaster

จำนวนผู้เข้าชม: 5761

ความยาว: 15:58

คำค้นหา: เดินหน้าประเทศไทย แถลงผลงานกระทรวงศึกษาธิการ

ชมเมื่อ: 4 hours ago

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  webmaster

จำนวนผู้เข้าชม: 5809

ความยาว: 15:57

คำค้นหา: เดินหน้าประเทศไทย -ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ชมเมื่อ: 11 hours ago

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  webmaster

จำนวนผู้เข้าชม: 5314

ความยาว: 15:04

คำค้นหา: นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ชมเมื่อ: 6 hours ago

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  webmaster

จำนวนผู้เข้าชม: 5607

ความยาว: 30:05

คำค้นหา: สิ้งแวดล้อมและการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่สถานศึกษา (eco school) ตามโครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศ

Videos

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  Sukit2526

จำนวนผู้เข้าชม: 1045

คำค้นหา: sukit2526

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  Wahyu123

จำนวนผู้เข้าชม: 1623

คำค้นหา:

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม: 5299

คำค้นหา: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม: 5685

คำค้นหา: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Videos