Videos

ชมเมื่อ: 16 hours ago

อัพโหลดเมื่อ: 17 days ago

โดย:  webmaster

จำนวนผู้เข้าชม: 884

ความยาว: 05:25

คำค้นหา: ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด

ชมเมื่อ: 16 hours ago

อัพโหลดเมื่อ: 17 days ago

โดย:  webmaster

จำนวนผู้เข้าชม: 1348

ความยาว: 30:34

คำค้นหา: ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร

ชมเมื่อ: 2 hours ago

อัพโหลดเมื่อ: 20 days ago

โดย:  webmaster

จำนวนผู้เข้าชม: 126

ความยาว: 04:26

คำค้นหา: วีดิทัศน์พัฒนาศักยภาพตนไทยสู่ไทยแลนด์4.0

ชมเมื่อ: 23 hours ago

อัพโหลดเมื่อ: 23 days ago

โดย:  webmaster

จำนวนผู้เข้าชม: 58

ความยาว: 60:00

คำค้นหา: การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

Videos

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม: 3074

คำค้นหา: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม: 3269

คำค้นหา: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม: 1746

คำค้นหา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม: 1802

คำค้นหา: เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

Videos

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  webmaster

Playbacks: 292

คำค้นหา: ลูกขอสัญญา

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  webmaster

Playbacks: 332

คำค้นหา: เพลงแก้วตาในดวงใจ

อัพโหลดเมื่อ: 1 month ago

โดย:  webmaster

Playbacks: 250

คำค้นหา: เพลง เพื่อพ่อ(official audio)